Nekazaritzako Elikagaien Komertzializaziorako Bide Laburrei buruzko Foru Legea onartu da

Arau-esparru berri bat ezarri da ekoizleen eta kontsumitzaileen artean elikagaien merkaturatzea arautzeko eta sustatzeko.

Parlamentuaren Osoko Bilkurak Nekazaritzako Elikagaien Komertzializaziorako Bide Laburrei buruzko Foru Legea onartu du gaur. Foru lege horrek apirilaren 20ko 8/2010 Foru Legea ordezkatzen du, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiei lotutako produktuen zuzeneko salmenta arautzen duena, elikagaien ekoizpen- eta merkaturatze-sistemen egungo joeretara eta aurrerapenetara, garapen iraunkorrarekiko EBren konpromisoetara eta gizartearen eskaera berrietara egokitzeko.

Foru Gobernuak bultzatutako Legearen xedea da lehen mailako ekoizleen edo horien elkarteen, Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien titularren eta azken kontsumitzaileen artean elikagaien merkaturatzea arautzea eta sustatzea (edo bitartekaritza baten bidez, gehienez ere), nekazaritzako elikagaiak merkaturatzeko bide laburren erregistroaren sorreraren bidez, jatorrizko produktua zuzenean aprobetxatzea ahalbidetzeko, eta lekualdatze-, bitartekaritza- eta merkaturatze-prozesutik eratorritako gastuak murrizteko.

Ildo horretan, tokiko produktuen (jatorri ezagunekoak eta sasoikoak) egungo eskaera sozialari erantzun nahi zaio; izan ere, aztarna ekologiko txikiagoarekin, gizartean gero eta handiagoa den merkatu balioetsi bati erantzuten dio, kate osorako prezio justuekin, eragile ekoizleetatik hasi eta kontsumitzaileetaraino.

Zuzeneko salmenta eta hurbileko salmenta sustatuz, nekazaritzan eta abeltzaintzan diharduten pertsonen errenta hobetu eta landa-ekonomia bultzatu nahi da, eta, aldi berean, ingurumen-alderdietan eta herritarrek lehen sektorea elikagai seguru, iraunkor eta kalitatezkoen iturri gisa aintzatesten laguntzen da.

Arauak zehazten du zer baldintza bete behar diren nekazaritzako elikagaien merkataritza-jarduera hurbilekotzat jo ahal izateko, eta honako hauek bereizten ditu: zuzeneko salmenta, nekazariaren, abeltzainaren edo abeltzainaren eta kontsumitzen dutenen arteko kontaktua eskatzen duena, eta hurbileko salmenta, non bi aldeen arteko bitartekaritza bakar batek parte hartzea baimenduta dagoen.

Era berean, elikagaien osasun- eta higiene-baldintzak ezartzen dira. Kasu horretan, osasunaren eta landa-garapenaren arloko agintaritza eskudunek 18 hilabeteko epean osasun- eta higiene-arloko jardunbide egokien gidak egin beharko dituzte, eta ekoizpen-, elaborazio-, eraldaketa- eta merkaturatze-etapetan bete beharreko baldintzetara eta eskakizunetara egokituko dira.

Horrez gain, Legeak konpromisoa hartzen dio Administrazioari nekazaritzako elikagaien merkaturatzea kanal motzean sustatzeko, sustapen- eta ikusarazte-kanpainen bidez. Horrela, herritarrek jarduera mota hori sendotu, fidatu eta baloratuko dute.

Era berean, Nafarroako nekazaritzako elikagaien merkaturatze-bide laburren erregistro berri bat ezarri eta arautzen da, Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak kudeatua, Nafarroako zuzeneko salmentako nekazaritzako elikagaien operadoreen indarreko errolda ordezten duena. Tresna horren bidez identifikatuko da operadoreak zuzeneko salmenta, hurbileko salmenta edo biak egiten dituen. Nafarroako Gobernuak operadoreak dinamizatzeko eta sustatzeko jarduerak egin ahal izango ditu, bai eta merkaturatutako ekoizpen-bolumen eta -motari buruzko informazioa lortu ere; horri esker, foru-administrazioak hobeto kudeatu eta bultzatuko du.

Horretarako, Nafarroako Gobernuak bereizgarri edo logotipo bat garatuko du, azken kontsumitzaileak bide laburren bidez merkaturatzearen berri izan dezan. Logotipo hori erabiltzeko arauak zehazten dira. Logotipo hori establezimenduetan eta produktuetan bertan erabili ahal izango da, merkataritza-jarduera beste establezimendu eta kanal batzuek garatzen dutenetik bereizteko eta ikusarazteko.

Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak kontrolatzen du ofizialki arau hori.

Lege hori promulgatuz gero, indargabetu egingo dira Nafarroan nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiari lotutako produktuen zuzeneko salmenta arautzen duen apirilaren 20ko 8/2010 Foru Legea eta foru lege hori garatzen duen azaroaren 12ko 107/2014 Foru Dekretua.

Behin onartuta, Nekazaritzako Elikagaien Komertzializaziorako Bide Laburrei buruzko Foru Legea, Landa Garapen eta Ingurumen Batzordearen baitan irizpena jaso zuena, NAOn argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

Partekatu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp